Østrup Skeby Gerskov Kirke Hellevad-Ravsted-Egvad Sogne

 
 

 

   
     
 

Hellevad-Egvad Sogne

Sognepræst søges!

 Læs mere her.                                       

                                                                                                  

 

  

Det nye pastorat Hellevad-Ravsted-Egvad.

 

Vi har jo i et stykke tid prøvet at få stillingen som præst i Hellevad-Egvad besat, det har ikke været mulig. En af grundene er at der er stor mangel på præster og stillingen kun er en 75% stilling. Vi søgte ad to gange men uden held.

Så er situationen sådan at Åbenrå provsti skal sparre 0,75 præstestilling og præsten i Bylderup og Ravsted havde sagt op. Så var der en ny situation og opgave for Biskop Marianne Christiansen, som hun skulle få til at gå op.

Vi var til et stort fælles møde med Burkal, Bylderup, Ravsted, Egvad og Hellevad, hvor hele situationen blev diskuteret og endevendt. Derpå gik Biskoppen hjem med alle disse input for at tage en beslutning.

Resultatet blev så Bylderup-Burkal blev et pastorat og Hellevad-Ravsted-Egvad blev et pastorat.

Det resulterede så i at nu havde vi mulighed for at få en 100% præstestilling. Det var nok den løsning som kom tættest på alle de forskellige ønsker.

Lige lidt fakta oplysninger 2019:   Indbyggere / Folkekirkemedlemmer

                                  Burkal                    1.731      /        1.221

                                  Bylderup                 927        /         730

                                   Ravsted                   976       /         765

                                   Hellevad                  964       /          806

                                  Egvad                         426      /          367

Hvis vi så vil se på hvordan det forholder sig i Åbenrå provsti med folkekirkemedlemmer pr. præst ser det sådan ud med en beskæring på 0,75 præstestilling:

                                                                   Indbyggere / Folkekirkemedlemmer

             Åbenrå provsti gennemsnit       2974          /       2310

             Burkal-Bylderup                           2658           /       1951

             Hellevad-Ravsted-Egvad             2366          /         1938

Dvs. at på den måde holder vi gennemsnittet i provstiet.

Det her var så lige en teknisk forklaring.

Men vi i de tre menighedsråd er alle indstillet på at få et godt samarbejde i gang og så håber vi på at kunne få stillingen besat med en ny præst som vil få Hellevad præstegård som bopæl.

Så nu ser vi frem til en del møder sognene imellem for at få alle brikker på plads.

Men vi er rigtig glade for at vi kan få en 100% præstestilling nu.

Vi håber på at få udarbejdet et stillingsopslag i september og så med lidt held en ny præst i januar eller februar 2020.

Vi håber at vi i næste nummer af Sogne Nyt kan komme med yderlige informationer.

Hellevad og Egvad menighedsråd

Jes Iversen og Birger M. Wollesen

 

Konfirmander

Hvad sker der med konfirmanderne i denne periode? Konfirmander fra Hellevad og Egvad skal gå ved Robert Andersen i Hjordkær indtil vi har fået stillingen besat. Tak til Robert for at han har sagt ja til denne opgave.

                                                                                 ___________________

 

                        Fyraftenskoret og Børnekoret har fået ny korleder

                  Den nye korleder er Elsebeth Klara-Sofie Birkblad, Elsebeth er uddannet folkeskolelærer og har virket på forskellige skoler. Hun har undervist i musik og samspil samt arrangeret diverse skolekoncerter. Hun har også en stor erfaring inden for det kirkelige, hvor hun har virket som kirkemusiker og korleder, i forskellige kirker. Uden for kirken har Elsebeth haft forskellige kor så som Toftlund koret og Sønderjysk Kor.

Elsebeth har en god og bred erfaring inden for kor og korledelse. Så vi håber på et godt og frugtbart samarbede. Velkommen til.

TAK til Tina for et godt og behageligt samarbejde.     (Se under kor og aktiviteter!)

 

  Hellevad Menighedsråd 

                                                _______________________  

  

 

  

 

 

 

 

 

   Se flere billeder her.                                  

__________________________   

                                                                                       

3 drenge fra Gospel teens sang to sange om de tre vise mænd. ( Foto: Janne Sølvsten 

 

 

 

  Se flere billeder her.                                  

__________________________

 

 

                     

Reformationsjubilæet 2017 i Aabenraa

 

Provsti

 

Den 31.oktober 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Det blev det symbolske startskud til reformationen, som får verdenshistorisk betydning og som især får betydning for europæisk kirke og samfundsliv.

Aabenraa provsti fejrer reformationsjubilæet med en række arrangementer bl.a en foredragsrække på Aabenraa bibliotek.

Se oversigten over arrangementer her.

 

På Haderslev stifts hjemmeside kan man se en oversigt over arrangementer i stiftet. Tryk her

__________________

 

  

Billeder fra genåbningen af Hellevad Kirke

 

 

Klik på billedet for at se mere.

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

Bjælke med konfirmandernes navne.

 

 

 

Her ses navne på de konfirmander, som blev konfirmeret i Egvad kirke 1. maj  2016. De hører egentlig til Hellevad sogn, men kirken var under restaurering i deres konfirmandtid.

 

Inskriptionen er skrevet på en saks på et af spærene på kirkens skibs loft.

Saksen er en af tømmerdelene i nogle af spærene.

 

Inskriptionen er malet med pensel med metalmaling, som kan holde mange, mange år.

Det skal gerne kunne læses på dagen for konfirmandernes guldkonfirmation og på deres oldebørns konfirmationsdag.

 

___________________

   

 Telegram med tegning af Egvad Kirke...

 

 

 - kan købes ved henvendelse til
Gunnar Petersen, Nr. Hostrupvej 25, Nr. Hostrup, tlf. 74669291, gunnar64@live.dk
Pris 30,-kr.pr.stk.        10 stk. for 250,-kr
Beløbet går ubeskåret til støtte til Nr. Hostruphus
 
Egvad menighedsråd

 

                Sjæleringning for de faldne i

          Første Verdenskrig, i Egvad kirke.

 

Frem til 100-året for fredsslutningen d. 11. november 1918 vil vi mindes og markere de faldne fra vores sogn.

På dødsdagen for den enkelte faldne vil vi ringe sjæleringning kl. 11.30 til kl. 12 med kirkens klokker.

Endvidere vil vi fra kirkens side lægge en buket på et familiegravsted,

hvis der er et sådant, eller ved mindestenen udenfor kirkegården i Egvad.

Slægtninge til de faldne vil modtage et brev fra menighedsrådet med angivelse af navn og dødsdagen.

Liste over de faldne vil kunne findes her.

                          ___________________

 

                                         

 

 

 

 

 

    

     

 

HELLEVAD KIRKE: 

 1. marts kl. 10.30 Frederik Birkler

 15. marts kl. 9.00 Frederik Birkler

 

    EGVAD  KIRKE   

  8. marts kl. 9.00 Frederik Birkler

 15. marts kl. 10.30 Frederik Birkler 

                                   

     RAVSTED KIRKE  

  1. marts kl. 9.00 Frederik Birkler

 

  8. marts kl. 10.30 Frederik Birkler

  

 

 

      _____________________

         

  

     FYRAFTENSKORET

 

 

 

  Børnekoret