Østrup Skeby Gerskov Kirke Hellevad-Egvad Sogne

 
 

 

   
     
 

Hellevad - Egvad Sogne

Fyraftenskoret i Hellevad 

Koret synger hver onsdag fra kl. 17.45 - 18.45 i Hellevad kirke, med opstart onsdag den 1. september 2021. 

Vi synger danske sange med 2-3 stemmer. Vi kan bruge både sopraner, alt, tenor og basser, så er dette noget for dig, så mød op og syng med. 

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontake Mette B. Kusch (korleder) tlf. 41608535 

-----------------------

Babysalmesang 

Babysalmesang torsdage kl. 9.30 i Hellevad Kirke. 

Første gang er torsdag d. 2. sept. - ialt 8 gange 

Vi synger, leger og danser med børnene. 

Tilmelding til: Anne-Mette Brun Jensen, mobil 25476278 eller mail: til.organisten@gmail.com

------------------

 

Kære menigheder i Egvad og Hellevad

 

Som I nok alle ved har vi igen været på udkik efter en præst til vores 2 sogne, men heller ikke denne gang ville det lykkes. Dvs. at den annoncerede indsættelse den 15. august bliver ikke til noget, men der er gudstjeneste ifølgegudstjenesteplanen.

Vi må se tiden an lidt endnu og så vil vi søge igen sidst på året.

Indtil videre har vores trofaste Sussi Kristensen, som vikar indtil i slutningen af oktober.

Altså vi må væbne os med tålmodighed og håbe på at der kommer den rette ansøger til foråret 2022.

Men der ser stadigvæk stor mangel på præster i Danmark. Stillingen er nu blevet en 100 % stilling, hvilket gør det noget bedre og vi er tilbage til et 2 sogns pastorat.

Fortsat god sommer til jer alle.

 

Med venlig hilsen

Birger M. Wollesen

Egvad og Hellevad menighedsråd.

 

 

 

 

Pastorat midt i Sønderjylland søger sognepræst

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi søger en præst der oplever stolthed og glæde ved, at virke som præst samt forkynde det kristne budskab for alle i pastoratet.

 

Vi håber at ansætte en, der ønsker at fremme liv og vækst i sognene, er med til at sætte en positiv dagsorden og for hvem fællesskabet, glæden, nærvær og synlighed betyder meget.

 

Under normale omstændigheder, har vi mange aktiviteter i gang i de to sogne, der ikke nødvendigvis kræver præstens deltagelse. Derfor ser vi, at du får tiden til en rolig start, hvor du kan finde fodfæste og synliggøre dig. Samt have fokus på, at lære sognene at kende, lave undervisning samt kræse for de kirkelige handlinger. Hos os er der et stort frirum til, at du kan afprøve dine ideer. Vi ønsker at bakke op om præstens gudstjenester, visioner og tiltag.

 

Pastoratets præstegård ligger i Hellevad, centralt placeret mellem de to sogne.

 

Sognene er centralt beliggende med kort afstand til motorvejen og det nye akutsygehus i Aabenraa. Der er gode muligheder for at finde arbejde for ægtefælle i det store og aktive erhvervsliv i Sønderjylland. Præstegården ligger vidunderligt. Lige ved kirken, nær skolen og alligevel midt i den flotte, rolige sønderjyske natur. Gode stisystemer og løberuter forbinder land og by. Den meget rummelige og velholdte præstebolig har en dejlig, afskærmet og velholdt have. Selvom boligen ligger centralt for arbejdet, er her også plads til privatliv. Boligen er bygget i 1966. Gennemgribende renoveret i 2008. I beboelsen på 140 m² er der 3 gode værelser og et fint loftsværelse. Præstekontoret ligger i forlængelse af boligen og har egen indgang. Der er konfirmandstue ved boligen.

 

Hellevad Sogn:

 

• Smuk landsbykirke fra år 1119. Kirken, hvor der er plads til 250 personer, er lige blevet totalrenoveret.

 

• I sognet ligger Hellevad Børneunivers, hvor børnene går fra de er 3 år til og med 6.kl.

 

Skolen er meget velfungerende, og der er et fint samspil mellem kirken og Hellevad Børneunivers.

 

• Der er et godt samspil mellem dagpleje og kirken.

 

• Hellevad er pt. det sogn i Aabenraa Kommune, der har den største procentuelle tilvækst af børn.

 

• Hellevad Sogn har 943 indbyggere, hvoraf de 785 er medlem af folkekirken.

 

• Menighedsrådet består af 5 personer.

 

• I sognet er der mange aktive foreninger.

 

• Der er en naturlig sammenhæng mellem kirke, skole og foreninger.

 

• Der er meget erhvervsliv i sognet.

 

Egvad Sogn:

 

• Lille smuk landsbykirke fra 1100-tallet, hvor der er plads til 150 personer.

 

• Kirkegården ligger rundt om kirken.

 

• Egvad Sogn har 417 indbyggere, hvoraf de 367 er medlem af folkekirken.

 

• Menighedsrådet består af 5 personer, som er fordelt med en fra hver af de små omkringliggende byer.

 

• I sognet er der 4 meget aktive foreninger.

 

• Der er naturlig sammenhæng mellem kirke, forsamlingshus og foreningerne.

 

Menighedsrådene i de to sogne er selvstændige og meget positive over for det nye, og du vil derfor langtfra stå alene med denne opgave.

 

Kirkerne nyder god opbakning ved koncerter, foredrag mm. Til gudstjenester er fremmødet ikke altid prangende.

 

Yderligere oplysninger om Hellevad og Egvad ses på den fælles hjemmeside: hellevad-egvad-sogne.dk.

 

Du kan også ringe til: Formændene for de 2 menighedsråd: Hellevad: Birger Wollesen mobil 2045 9144. Egvad: Jes Jessen Iversen, mobil 2345 4780. Eller Provst i Aabenraa Provsti. Kirsten Kruchov Sønderby, mobil 2916 0551.

 

 

 

Konfirmationer 2021 er flyttet til:

 

Hellevad Kirke d. 29. august kl. 10.

Egvad Kirke d. 13. juni kl. 10.

 

 

________________________

 

 

                                       

 

 

                                                _______________________  

  

 

  

 

 

 

 

 

   Se flere billeder her.                                  

__________________________   

                                                                                       

3 drenge fra Gospel teens sang to sange om de tre vise mænd. ( Foto: Janne Sølvsten 

 

 

 

  Se flere billeder her.                                  

 

__________________

 

  

Billeder fra genåbningen af Hellevad Kirke

 

 

Klik på billedet for at se mere.

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

Bjælke med konfirmandernes navne.

 

 

 

Her ses navne på de konfirmander, som blev konfirmeret i Egvad kirke 1. maj  2016. De hører egentlig til Hellevad sogn, men kirken var under restaurering i deres konfirmandtid.

 

Inskriptionen er skrevet på en saks på et af spærene på kirkens skibs loft.

Saksen er en af tømmerdelene i nogle af spærene.

 

Inskriptionen er malet med pensel med metalmaling, som kan holde mange, mange år.

Det skal gerne kunne læses på dagen for konfirmandernes guldkonfirmation og på deres oldebørns konfirmationsdag.

 

___________________

   

 Telegram med tegning af Egvad Kirke...

 

 

 - kan købes ved henvendelse til
Gunnar Petersen, Nr. Hostrupvej 25, Nr. Hostrup, tlf. 74669291, gunnar64@live.dk
Pris 30,-kr.pr.stk.        10 stk. for 250,-kr
Beløbet går ubeskåret til støtte til Nr. Hostruphus
 
Egvad menighedsråd

 

                Sjæleringning for de faldne i

          Første Verdenskrig, i Egvad kirke.

 

Frem til 100-året for fredsslutningen d. 11. november 1918 vil vi mindes og markere de faldne fra vores sogn.

På dødsdagen for den enkelte faldne vil vi ringe sjæleringning kl. 11.30 til kl. 12 med kirkens klokker.

Endvidere vil vi fra kirkens side lægge en buket på et familiegravsted,

hvis der er et sådant, eller ved mindestenen udenfor kirkegården i Egvad.

Slægtninge til de faldne vil modtage et brev fra menighedsrådet med angivelse af navn og dødsdagen.

Liste over de faldne vil kunne findes her.

                          ___________________

 

                                         

 

 

 

 

 

    

      

 

HELLEVAD KIRKE: 

  24. oktober kl. 9.00 - Vikar for SNK 

    7. november kl. 10.30 Alle Helgen 

 

 

       EGVAD  KIRKE

  31. oktober kl. 10.30 

    7. november kl. 8.00 Alle Helgen 

  

 

          __________________     

 

     FYRAFTENSKORET

 

 

 

  Børnekoret