Østrup Skeby Gerskov Kirke Hellevad-Egvad Sogne

 
 

 

   
     
 

Hellevad - Egvad Sogne

             

Aktivitetskalender

 

Så er der udgivet en aktivitetskalender for Hellevad og Egvad sogne.

Læs mere her.

 

 

Kirkesanger ved Egvad kirke søges

 

Egvad kirke ved Rødekro, søger en kirkesanger snarest muligt eller efter aftale, til varetagelse af gudstjenester i Egvad kirke. Derudover er det mulighed for at varetage kirkelige handlinger ved både Egvad og Hellevad kirke og for at afløse og blive afløst af kirkesangeren i Hellevad.

 

Stillingen er på ca.40 tjenester om året og dertil kommer de kirkelige handlinger

 

Vi forventer du har en god sangstemme, en god situationsfornemmelse og er imødekommende overfor alle der kommer i vores kirker.

 

Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af overenskomst, hvorfor ansættelse sker på vilkår aftalt med menighedsrådet. Dog gælder Kirkeministeriets cirkulære af 28. oktober 2014 om visse ansatte, som ikke er omfattet af overenskomster mm.

 

Årslønnen for stillingen vil som udgangspunkt være 27.000kr.

 

Ansættelse sker ved Egvad Sogns Menighedsråd, beliggende Egvadvej 20, Egvad, 6230 Rødekro.

 

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontaktperson Kirsten Petersen, tlf. 60669291, eller menighedsrådsformand Jes Iversen, tlf. 23454780.

 

Ansøgningen sendes på mail til: 9018fortrolig@sogn.dk senest d. 20 juni 2022

  

Egvad Menighedsråd

_______________

 

Friluftsgudstjeneste   i Nr. Hostrup 

 

i forhbindelse med sogne- og byfesten fra onsdag den 3. august til søndag den 7. august. 

Ugen starter med friluftsgudstjeneste torsdag den 4. august kl. 19.00, i Anne Margrethe 

og Kristian Johnsens have i Nr. Hostrup, Bygade 9. 

Tag selv en stol med. Der er kaffe og kage bagefter. 

_____________

 

Vogntur den 16. august kl. 18.00.

Vi kører fra Kirken i Hellevad, med traktor og vogn til Maria og Carlos Manco, Grenvej 7, Klovtoft .

Menighedsrådet har mad med, som vi spiser i de smukke omgivelser. 

Der bliver holdt en andagt på turen. 

Af hensyn til maden er der tilmelding til Benthe på tlf. 24934361 senest den 12. august. 

Arr. Hellevad menighedsråd 

----------------------

                                                       _______________________  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   Se flere billeder her                                 

__________________________   

                                                                                       

3 drenge fra Gospel teens sang to sange om de tre vise mænd. ( Foto: Janne Sølvsten 

 

 

 

  Se flere billeder her                                 

 

__________________

 

  

Billeder fra genåbningen af Hellevad Kirke

 

 

Klik på billedet for at se mere.

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

Bjælke med konfirmandernes navne.

 

 

 

Her ses navne på de konfirmander, som blev konfirmeret i Egvad kirke 1. maj  2016. De hører egentlig til Hellevad sogn, men kirken var under restaurering i deres konfirmandtid.

 

Inskriptionen er skrevet på en saks på et af spærene på kirkens skibs loft.

Saksen er en af tømmerdelene i nogle af spærene.

 

Inskriptionen er malet med pensel med metalmaling, som kan holde mange, mange år.

Det skal gerne kunne læses på dagen for konfirmandernes guldkonfirmation og på deres oldebørns konfirmationsdag.

 

___________________

   

 Telegram med tegning af Egvad Kirke...

 

 

 - kan købes ved henvendelse til
Gunnar Petersen, Nr. Hostrupvej 25, Nr. Hostrup, tlf. 74669291, gunnar64@live.dk
Pris 30,-kr.pr.stk.        10 stk. for 250,-kr
Beløbet går ubeskåret til støtte til Nr. Hostruphus
 
Egvad menighedsråd

 

                Sjæleringning for de faldne i

          Første Verdenskrig, i Egvad kirke.

 

Frem til 100-året for fredsslutningen d. 11. november 1918 vil vi mindes og markere de faldne fra vores sogn.

På dødsdagen for den enkelte faldne vil vi ringe sjæleringning kl. 11.30 til kl. 12 med kirkens klokker.

Endvidere vil vi fra kirkens side lægge en buket på et familiegravsted,

hvis der er et sådant, eller ved mindestenen udenfor kirkegården i Egvad.

Slægtninge til de faldne vil modtage et brev fra menighedsrådet med angivelse af navn og dødsdagen.

Liste over de faldne vil kunne findes her.

                          ___________________

 

                                         

 

 

 

 

 

    

      

    

 HELLEVAD KIRKE: 

 7. august kl. kl. 9.00 RSA 

 21. august kl. 10.30

 

 

        EGVAD  KIRKE  

   14. august kl. 10.30 

   28. august kl. 10.30

  

             

  

          __________________     

 

     FYRAFTENSKORET

 

 

 

  Børnekoret