Østrup Skeby Gerskov Kirke Hellevad-Egvad Sogne

 
 

 

   
     
 

Hellevad-Egvad Sogne

                                                            

 

Luciaoptog 

søndag den 9. december 

Der er børne- og familiegudstjeneste med Lucia-optog i Egvad kl. 14.00

og i Hellevad kl. 16.00

 I Egvad er det gymnastikbørnene, der går Lucia-optog. 

I Hellevad er det børnekoret, der går Lucia-optog. 

Tag hele familien med og nyd en smuk og stemningsfuld gudstjeneste! 

___________

 

Juleafslutning med Hyggeklub og 

Pensionistforening 

i Hellevad Kirke den 11. dec. kl. 14.00. ved EDF 

Derefter hyggeligt samvær på skolen. 

___________ 

 

Afslutning for dagplejebørn i privat dagpleje  

i Hellevad kirke, onsdag den 12. dec. kl. 9.00 ved EDF

 

for børn i kommunal dagpleje

torsdag den 13. dec. kl. 9.00¨ ved EDF 

Søskende og forældre er også meget velkomne.  

_____

 

Juleafslutning for børnehaven Smørhullet

kl. 8.45, onsdag den 19. dec. ved EDF 

Minikonfirmanderne optræder med krybbespil 

_________________

 

Juleafslutning for Hellevad Skole  

torsdag den 2o. dec. kl. 8.00, ved EDF 

Minikonfirmanderne optræder med krybbespil.

____________

 

 

  

 

 

 

 

 

   Se flere billeder her.                                  

__________________________   

                                                                                       

3 drenge fra Gospel teens sang to sange om de tre vise mænd. ( Foto: Janne Sølvsten 

 

 

 

  Se flere billeder her.                                  

__________________________

 

 

                     

Reformationsjubilæet 2017 i Aabenraa

 

Provsti

 

Den 31.oktober 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Det blev det symbolske startskud til reformationen, som får verdenshistorisk betydning og som især får betydning for europæisk kirke og samfundsliv.

Aabenraa provsti fejrer reformationsjubilæet med en række arrangementer bl.a en foredragsrække på Aabenraa bibliotek.

Se oversigten over arrangementer her.

 

På Haderslev stifts hjemmeside kan man se en oversigt over arrangementer i stiftet. Tryk her

__________________

 

  

Billeder fra genåbningen af Hellevad Kirke

 

 

Klik på billedet for at se mere.

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

Bjælke med konfirmandernes navne.

 

 

 

Her ses navne på de konfirmander, som blev konfirmeret i Egvad kirke 1. maj  2016. De hører egentlig til Hellevad sogn, men kirken var under restaurering i deres konfirmandtid.

 

Inskriptionen er skrevet på en saks på et af spærene på kirkens skibs loft.

Saksen er en af tømmerdelene i nogle af spærene.

 

Inskriptionen er malet med pensel med metalmaling, som kan holde mange, mange år.

Det skal gerne kunne læses på dagen for konfirmandernes guldkonfirmation og på deres oldebørns konfirmationsdag.

 

___________________

   

 Telegram med tegning af Egvad Kirke...

 

 

 - kan købes ved henvendelse til
Gunnar Petersen, Nr. Hostrupvej 25, Nr. Hostrup, tlf. 74669291, gunnar64@live.dk
Pris 30,-kr.pr.stk.        10 stk. for 250,-kr
Beløbet går ubeskåret til støtte til Nr. Hostruphus
 
Egvad menighedsråd

 

                Sjæleringning for de faldne i

          Første Verdenskrig, i Egvad kirke.

 

Frem til 100-året for fredsslutningen d. 11. november 1918 vil vi mindes og markere de faldne fra vores sogn.

På dødsdagen for den enkelte faldne vil vi ringe sjæleringning kl. 11.30 til kl. 12 med kirkens klokker.

Endvidere vil vi fra kirkens side lægge en buket på et familiegravsted,

hvis der er et sådant, eller ved mindestenen udenfor kirkegården i Egvad.

Slægtninge til de faldne vil modtage et brev fra menighedsrådet med angivelse af navn og dødsdagen.

Liste over de faldne vil kunne findes her.

                          ___________________

 

                                         

 

 

 

 

 

    

     

 

HELLEVAD KIRKE: 

 9. dec. kl. 16.00, 2. søndag i advent Børnegudstjeneste med Lucia-optog.                      EDF  

  16. dec., 3. søndag i advent,                    - ingen gudstjeneste.                                        ____________

 

   EGVAD  KIRKE   

 9. dec. kl. 14.00 2. søndag i advent     Børnegudstjenestes med                     Lucia-optog.  EDF      

 

 16. dec. kl. 10.30, 3. søndag i advent                 EDF    

 

 

 

      _________________

 

  

FYRAFTENSKORET

 

 

 

  Børnekoret