Østrup Skeby Gerskov Kirke Hellevad-Egvad Sogne

 
 

 

   
     
 

Hellevad-Egvad Sogne

                                               

 

Kære Hellevad og Egvad Sogne.

 

 

Jeg stopper som jeres sognepræst pr 1. februar 2019. Jeg har fået et nyt embede i Lintrup – Hjerting – Sdr Hygum.

 

Jeg har været meget glad for at være jeres præst og takker for mange gode stunder og megen velvilje. Jeg forlader ikke sognet på grund af noget her, men på grund af ydre omstændigheder, nemlig at det ikke har været muligt for min mand at finde noget hernede. Han arbejder i Grindsted og for en familie med tre små børn er det voldsomt belastende at den ene er så meget væk. Vi har derfor valgt at flytte, inden vores ældste søn starter i skole til sommer.

 

Søndag d. 20. i Egvad og søndag d. 27. i Hellevad er der i den anledning kirkekaffe efter gudstjenesten.

 

Jeg ønsker jer alt det bedste fremover!

 

De bedste hilsner,

 

Elizabeth

 

 

_________________________________

 

Børnegudstjeneste

i Hellevad Kirke søndag d. 20. januar kl. 9.00

 

_____________________________

 

 

                                    Lysgudstjeneste 

                       

                             i Egvad kirke søndag den 10. februar kl. 19.00 

 

                                     Kom og nyd en stemningsfuld gudstjeneste

                                                  med sang og levende lys. 

                                          ____________

 

                                                            

  

 

  

 

 

 

 

 

   Se flere billeder her.                                  

__________________________   

                                                                                       

3 drenge fra Gospel teens sang to sange om de tre vise mænd. ( Foto: Janne Sølvsten 

 

 

 

  Se flere billeder her.                                  

__________________________

 

 

                     

Reformationsjubilæet 2017 i Aabenraa

 

Provsti

 

Den 31.oktober 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Det blev det symbolske startskud til reformationen, som får verdenshistorisk betydning og som især får betydning for europæisk kirke og samfundsliv.

Aabenraa provsti fejrer reformationsjubilæet med en række arrangementer bl.a en foredragsrække på Aabenraa bibliotek.

Se oversigten over arrangementer her.

 

På Haderslev stifts hjemmeside kan man se en oversigt over arrangementer i stiftet. Tryk her

__________________

 

  

Billeder fra genåbningen af Hellevad Kirke

 

 

Klik på billedet for at se mere.

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

Bjælke med konfirmandernes navne.

 

 

 

Her ses navne på de konfirmander, som blev konfirmeret i Egvad kirke 1. maj  2016. De hører egentlig til Hellevad sogn, men kirken var under restaurering i deres konfirmandtid.

 

Inskriptionen er skrevet på en saks på et af spærene på kirkens skibs loft.

Saksen er en af tømmerdelene i nogle af spærene.

 

Inskriptionen er malet med pensel med metalmaling, som kan holde mange, mange år.

Det skal gerne kunne læses på dagen for konfirmandernes guldkonfirmation og på deres oldebørns konfirmationsdag.

 

___________________

   

 Telegram med tegning af Egvad Kirke...

 

 

 - kan købes ved henvendelse til
Gunnar Petersen, Nr. Hostrupvej 25, Nr. Hostrup, tlf. 74669291, gunnar64@live.dk
Pris 30,-kr.pr.stk.        10 stk. for 250,-kr
Beløbet går ubeskåret til støtte til Nr. Hostruphus
 
Egvad menighedsråd

 

                Sjæleringning for de faldne i

          Første Verdenskrig, i Egvad kirke.

 

Frem til 100-året for fredsslutningen d. 11. november 1918 vil vi mindes og markere de faldne fra vores sogn.

På dødsdagen for den enkelte faldne vil vi ringe sjæleringning kl. 11.30 til kl. 12 med kirkens klokker.

Endvidere vil vi fra kirkens side lægge en buket på et familiegravsted,

hvis der er et sådant, eller ved mindestenen udenfor kirkegården i Egvad.

Slægtninge til de faldne vil modtage et brev fra menighedsrådet med angivelse af navn og dødsdagen.

Liste over de faldne vil kunne findes her.

                          ___________________

 

                                         

 

 

 

 

 

    

     

 

HELLEVAD KIRKE: 

 20. jan. kl. 9.00 (2.s.e.Htk) EDF 

           Børnegudstjeneste

 

   27. jan kl. 10.30 (3.s.e.Htk) EDF

 

           ______________

 

   EGVAD  KIRKE   

   20. jan. kl. 10.30 (2.s.e.Htk.) EDF

 

   27. jan. kl. 9.00 (3.s.e.Htk) EDF  

 

 

      _________________

         

  

FYRAFTENSKORET

 

 

 

  Børnekoret