Østrup Skeby Gerskov Kirke Hellevad-Ravsted-Egvad Sogne

 
 

 

   
     
 

Hellevad - Ravsted - Egvad Sogne

         

                             KIRKEKONCERT I HELLEVAD KIRKE 

                                   torsdag den 22. oktober kl. 19.00

 

                                               Koncerten er ved Neanders Jazzband

                                                   Kom og vær med. Der er fri entre

 

Aflyst p.g.a. Corona!

 

 

                                                         ______________________

 

 


Efter det netop afholdte valg til Hellevad Menighedsråd gav det følgende resultat:

 

 

Medlemmer som kom ind i menighedsrådet: Jørgen Lillegaard

 

 

 

                                                                        Bente Andresen

 

 

 

                                                                        Marie Thomsen

 

 

 

                                                                        Ellen Underbjerg

 

 

 

                                                                        Birger Wollesen

 

 

 

Følgende som blev suppleanter:                    Claus Roed 

 

 

 

                                                                       Alice Andersen

 

 

 

                                                                       Carsten Carstensen

 

 

 

Der var fremmødt 29 personer og tak for det.

 

 

 

Menighedsrådet er valgt for 2 år denne gang og ikke som normalt 4 år.

 

 

                                                        

                                                                SYNG DANSK 

                                    i Hellevad Kirke den 29. oktober kl. 17.00 

 

                                      Derefter spiser vi aftensmad sammen i konfirmandstuen. 

                                                        __________________________

 

                     

I Egvad sogn blev der d 15 september opstillet en liste til det kommende menighedsråd:

 

 

Kirsten Petersen

 

Lars Erik Jensen  

 

Karin Meilandt Jørgensen

 

Peter Holm Kaczmarek  

 

Jes Jessen Iversen

 

 

 

Det nye menighedsråd starter d 1. søndag i advent. 

                                                              ____________________

                                                                                                 

                           OPDATERET VEJLEDNING FRA BISKOPPERNE onsdag den 18.03

Regeringens nye tiltag, der blev præsenteret i går, har også stor betydning for kirkerne. Biskopperne arbejder tæt sammen med Kirkeministeriet for at håndtere situationen. VI opfordrer alle til at tage ansvar for at bryde smittekæderne. Læs og følg nedenstående – og pas på jer selv og hinanden.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Folkekirken skal på lige fod med andre offentlige institutioner holde sine lokaler helt lukkede for offentligheden. Det gælder både kirker, sognegårde, uddannelsesinstitutioner og andre lokaler i folkekirken.

Kirkelige handlinger som dåb og vielser kan gennemføres i folkekirken, men de skal overholde kravet om, at højst 10 personer inklusive præst og kirkebetjening må deltage. I langt de fleste tilfælde forventes dåbsforældre og brudepar derfor at ønske handlingen udsat, hvilket er vores og Kirkeministeriets anbefaling.

Begravelser og bisættelser i folkekirken skal ikke overholde en fast deltagergrænse på i alt 10 personer, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib. Det betyder, at der maksimalt må være adgang for 50 personer, hvis kirkens skib har et areal på 200 kvm. Der skal samtidig tages højde for kirkens indretning, således at der kan holdes afstand, og at krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne overholdes. Det vil sige, at der skal være en realistisk vurdering af, hvordan der kan holdes den nødvendige afstand under hensyn til siddeareal og kirkebænke mv. Vi opfordrer til, at der er så få deltagere som muligt. Dette er menighedsrådets ansvar sammen med provst og præst at foretage en lokal vurdering og meddele det præcise antal max deltagere med opslag på kirkedøren.

Kirketjener/graver og præst skal begge stå ved døren og sammen sørge for, at kun det fastlagte antal deltagere får adgang til kirken.

Biskopperne peger på under den nuværende epidemi undtagelsesvist at anvende begravelsesformen ”jordpåkastelse efter kremering”.

 

Vi opfordrer til, at de pårørende tydeligt skriver i dødsannoncer, at kun inviterede deltagere kan være sikre på at få adgang til kirkerummet i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen.

 

Nøddåb og nødvielser kan fortsat foretages i private hjem. Følg sundhedsmyndigheders generelle anbefalinger i forbindelse med besøg i private hjem.

 

 

Sognepræst søges!

 Læs mere her.                                       

                                                              ___________________________

                                                                         

 Det nye pastorat Hellevad-Ravsted-Egvad.

 

Vi har jo i et stykke tid prøvet at få stillingen som præst i Hellevad-Egvad besat, det har ikke været mulig. En af grundene er at der er stor mangel på præster og stillingen kun er en 75% stilling. Vi søgte ad to gange men uden held.

Så er situationen sådan at Åbenrå provsti skal sparre 0,75 præstestilling og præsten i Bylderup og Ravsted havde sagt op. Så var der en ny situation og opgave for Biskop Marianne Christiansen, som hun skulle få til at gå op.

Vi var til et stort fælles møde med Burkal, Bylderup, Ravsted, Egvad og Hellevad, hvor hele situationen blev diskuteret og endevendt. Derpå gik Biskoppen hjem med alle disse input for at tage en beslutning.

Resultatet blev så Bylderup-Burkal blev et pastorat og Hellevad-Ravsted-Egvad blev et pastorat.

Det resulterede så i at nu havde vi mulighed for at få en 100% præstestilling. Det var nok den løsning som kom tættest på alle de forskellige ønsker.

Lige lidt fakta oplysninger 2019:   Indbyggere / Folkekirkemedlemmer

                                  Burkal                    1.731      /        1.221

                                  Bylderup                 927        /         730

                                   Ravsted                   976       /         765

                                   Hellevad                  964       /          806

                                  Egvad                         426      /          367

Hvis vi så vil se på hvordan det forholder sig i Åbenrå provsti med folkekirkemedlemmer pr. præst ser det sådan ud med en beskæring på 0,75 præstestilling:

                                                                   Indbyggere / Folkekirkemedlemmer

             Åbenrå provsti gennemsnit       2974          /       2310

             Burkal-Bylderup                           2658           /       1951

             Hellevad-Ravsted-Egvad             2366          /         1938

Dvs. at på den måde holder vi gennemsnittet i provstiet.

Det her var så lige en teknisk forklaring.

Men vi i de tre menighedsråd er alle indstillet på at få et godt samarbejde i gang og så håber vi på at kunne få stillingen besat med en ny præst som vil få Hellevad præstegård som bopæl.

Så nu ser vi frem til en del møder sognene imellem for at få alle brikker på plads.

Men vi er rigtig glade for at vi kan få en 100% præstestilling nu.

Vi håber på at få udarbejdet et stillingsopslag i september og så med lidt held en ny præst i januar eller februar 2020.

Vi håber at vi i næste nummer af Sogne Nyt kan komme med yderlige informationer.

Hellevad og Egvad menighedsråd

Jes Iversen og Birger M. Wollesen

                                                                ___________________

 

                                                _______________________  

  

 

  

 

 

 

 

 

   Se flere billeder her.                                  

__________________________   

                                                                                       

3 drenge fra Gospel teens sang to sange om de tre vise mænd. ( Foto: Janne Sølvsten 

 

 

 

  Se flere billeder her.                                  

__________________________

 

 

                     

Reformationsjubilæet 2017 i Aabenraa

 

Provsti

 

Den 31.oktober 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Det blev det symbolske startskud til reformationen, som får verdenshistorisk betydning og som især får betydning for europæisk kirke og samfundsliv.

Aabenraa provsti fejrer reformationsjubilæet med en række arrangementer bl.a en foredragsrække på Aabenraa bibliotek.

Se oversigten over arrangementer her.

 

På Haderslev stifts hjemmeside kan man se en oversigt over arrangementer i stiftet. Tryk her

__________________

 

  

Billeder fra genåbningen af Hellevad Kirke

 

 

Klik på billedet for at se mere.

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

Bjælke med konfirmandernes navne.

 

 

 

Her ses navne på de konfirmander, som blev konfirmeret i Egvad kirke 1. maj  2016. De hører egentlig til Hellevad sogn, men kirken var under restaurering i deres konfirmandtid.

 

Inskriptionen er skrevet på en saks på et af spærene på kirkens skibs loft.

Saksen er en af tømmerdelene i nogle af spærene.

 

Inskriptionen er malet med pensel med metalmaling, som kan holde mange, mange år.

Det skal gerne kunne læses på dagen for konfirmandernes guldkonfirmation og på deres oldebørns konfirmationsdag.

 

___________________

   

 Telegram med tegning af Egvad Kirke...

 

 

 - kan købes ved henvendelse til
Gunnar Petersen, Nr. Hostrupvej 25, Nr. Hostrup, tlf. 74669291, gunnar64@live.dk
Pris 30,-kr.pr.stk.        10 stk. for 250,-kr
Beløbet går ubeskåret til støtte til Nr. Hostruphus
 
Egvad menighedsråd

 

                Sjæleringning for de faldne i

          Første Verdenskrig, i Egvad kirke.

 

Frem til 100-året for fredsslutningen d. 11. november 1918 vil vi mindes og markere de faldne fra vores sogn.

På dødsdagen for den enkelte faldne vil vi ringe sjæleringning kl. 11.30 til kl. 12 med kirkens klokker.

Endvidere vil vi fra kirkens side lægge en buket på et familiegravsted,

hvis der er et sådant, eller ved mindestenen udenfor kirkegården i Egvad.

Slægtninge til de faldne vil modtage et brev fra menighedsrådet med angivelse af navn og dødsdagen.

Liste over de faldne vil kunne findes her.

                          ___________________

 

                                         

 

 

 

 

 

    

     

 

HELLEVAD KIRKE: 

 25. okt. kl. 10.30 

   1. nov. kl. 9.00 (Alle Helgen)

 

 

    EGVAD  KIRKE   

  25. okt. kl. 9.00

    1. nov. kl. 10.30 (Alle Helgen) 

 

                

     RAVSTED KIRKE  

  20. okt. kl. 17.00 (fyraften) 

   1. nov. kl. 16.00  (Alle Helgen)

   8. nov. kl. 10.30 - vikar for SNK

 

     

 

      __________________     

 

     FYRAFTENSKORET

 

 

 

  Børnekoret