Østrup Skeby Gerskov Kirke Hellevad-Egvad Sogne

 
 

 

   
     
 

Hellevad-Egvad Sogne

 

 Stille aftensang 

 

tirsdag den 11. oktober i Hellevad kirke kl. 19-20.00

Bare kom og nyd en rolig og meditativ aftenstund.

Det kræver ikke, at du har været der før. Vi hører musik, beder, synger, hører en bibeltekst,

er stille i 8-10 minutter.

Dejlig stemningsfuld time, som renser tankerne og giver ro i sjæl og sind.

Arr. Sognepræst Inge With

__________________

 

Egvad kirke / menighedsråd inviterer igen til:  

 

"Kend din nabo, dit sogn og din kommune"

 

Onsdag den 12. oktober vil vi invitere dig til at se vores kirke, spise sammen igen med forskellige madtraditioner og evt. danse folkedans fra forskellige traditioner, og fortælle hinanden, hvem vi er.

Der bor en del unge og yngre mennesker fra andre lande i Egvad sogn, blandt dem dig! Vi, som naboer til dig, vil gerne lære dig at kende og give dig mulighed for at være med i det fællesskab, vi har og i det fritidsliv, som leves her.

Vi kan måske tale dansk, engelsk eller tysk sammen.

Eller nogen kan oversætte til og fra dit modersmål.

Vi vil gerne kende dit navn og dit bosted og arbejde her i Egvad sogn og lidt om dit hjemland og evt. din familie.

Vi håber meget, at du vil tage imod invitationen til en aften med os.

Meld dig til Peter Kaczmarek på 30 66 31 81 eller Anne-Grethe Jepsen på 50 85 96 02.

 

Egvad menighedsråd   

__________________

 

 

Syng dansk Spil dansk

 

Vi mødes i Hellevad kirke torsdag den 27. oktober kl. 17.00

Vi skal være med til at synge og holde sangtraditionen ved lige. Så kom og vær med til at synge, alle sangglade mennesker.

Børn og voksne, skolebørn med familien og konfirmander med forældre, børnekor og fyraftenskor.

Vi synger fra salmebogen og højskolesangbogen - så meget vi kan nå på en time.

Hav din yndlingssang / salme parat. kl. 18 - ca. 19.00 spiser vi sammen i konfirmandstuen.

Gratis adgang og gratis spisning.

                                                                                                                     

 

 

 

 

De kommende konfirmander

 

 

De kommende konfirmander er fra venstre: Caroline, Iben, Freia, Kirsten, Bettina, Maria.   Forrest  står Kimmi.

 

 

 

 

 

 

 

__________________

 

Bjælke med konfirmandernes navne.

 

 

 

Her ses navne på de konfirmander, som blev konfirmeret i Egvad kirke 1. maj  2016. De hører egentlig til Hellevad sogn, men kirken var under restaurering i deres konfirmandtid.

 

Inskriptionen er skrevet på en saks på et af spærene på kirkens skibs loft.

Saksen er en af tømmerdelene i nogle af spærene.

 

Inskriptionen er malet med pensel med metalmaling, som kan holde mange, mange år.

Det skal gerne kunne læses på dagen for konfirmandernes guldkonfirmation og på deres oldebørns konfirmationsdag.

 

___________________

 

 

 

 Telegram med tegning af Egvad Kirke...

 

 

 - kan købes ved henvendelse til
Gunnar Petersen, Nr. Hostrupvej 25, Nr. Hostrup, tlf. 74669291, gunnar64@live.dk
Pris 30,-kr.pr.stk.        10 stk. for 250,-kr
Beløbet går ubeskåret til støtte til Nr. Hostruphus
 
Egvad menighedsråd

 

                Sjæleringning for de faldne i

          Første Verdenskrig, i Egvad kirke.

 

Frem til 100-året for fredsslutningen d. 11. november 1918 vil vi mindes og markere de faldne fra vores sogn.

På dødsdagen for den enkelte faldne vil vi ringe sjæleringning kl. 11.30 til kl. 12 med kirkens klokker.

Endvidere vil vi fra kirkens side lægge en buket på et familiegravsted,

hvis der er et sådant, eller ved mindestenen udenfor kirkegården i Egvad.

Slægtninge til de faldne vil modtage et brev fra menighedsrådet med angivelse af navn og dødsdagen.

Liste over de faldne vil kunne findes her.

                          ___________________

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

HELLEVAD KIRKE:

 2. oktober kl. 10.30 (19.s.e.trin.) Inge With

børnekoret medvirker

9. oktober kl. 19.00 (20.s.e.trin.)

 

EGVAD  KIRKE 

   ingen

9. oktober kl. 10.30 Inge With   

                     

Børnekoret synger hver onsdag kl. 16.00-16.45. Alle børn og unge mennesker er velkomne fra 3. klasse og opefter.  

 

Fyraftenskoret synger hver onsdag fra kl. 17.00 - 18.00, og alle kan være med.  (se nærmere under arrangementer)

 

 

FYRAFTENSKORET

 

synger hver onsdag fra kl. 17.00 - 18.00

 

!    

Børnekoret