Østrup Skeby Gerskov Kirke Hellevad-Egvad Sogne

 
 

 

   
     
 

Hellevad-Egvad Sogne

Egvad kirke søger ny graver.

 

Læs mere her. 

                                                         ___________

                                                  Pilgrimsvandring

 

Igen i år går vi en tur i fred og ro.

Vi mødes torsdag d. 1. september kl. 17.00 ved Hellevad kirke.

Måske bliver vi i vores eget område.

Måske kører vi lidt. Tag en bil med, hvis du har en.

Vi begynder med en kort andagt, og vi slutter på næsten samme måde ved 21-tiden.

Turen bliver på 5-6 km.

Vi går i naturen, stopper op, holder en stille tid, spiser vores medbragte madpakker, snakker lidt

synger en god salme, drikker godt vand og beder en bøn

Arr. Hellevad menighedsråd og sognepræst Inge With

_______________

  

Babysalmesang i Egvad kirke.

 

 Nyt hold starter op torsdag den 8. september kl. 10.30

Vi synger 7 torsdage i alt. Varighed ca. 1 time. Du skal blot medbringe tæppe eller dyne til den lille.

Tilmelding nødvendig til kirkens organist Birte Reimers på mail: oldtid@mail.dk eller tlf. 6094 8999

_________________

 

Orienteringsmøde/valg til menighedsrådet i Egvad sogn

 

tirsdag den 13. september 2016 kl. 19.30 i forsamlingshuset i Nr. Hostrup.

På mødet vil der blive fortalt om menighedsrådets arbejde i de forgangne 4 år, og om de kommende arbejdsopgaver. Regler for valg og opstilling af kandidater til de kommende menighedsråd vil blive gennemgået.

Der er tradition for fredsvalg i sognet, og derfor kan man denne aften gøre sin indflydelse gældende om, hvem der skal sidde i menighedsrådet.

Det kommende menighedsråd skal, som en af de første opgaver, vælge en ny sognepræst.

Arr. Valgbestyrelsen  

 

Orienteringsmøde/valg til menighedsrådet ved Hellevad kirke

 

på Hotel Kløver Es, tirsdag d. 13. september kl. 19.30

På mødet vil der blive opstillet kandidater til det kommende menighedsråd. Valgets procedurer bliver gennemgået. Det er sandsynligt at de opstillede kandidater bliver det nye menighedsråd. Det er derfor vigtigt, at man kommer til dette møde og giver sin mening til kende om de kommende kandidater. I næste periode skal der vælges ny præst, hvilket er en stor, spændende og betydningsfuld opgave.

Kom og deltag med dig selv og din stemme.

Arr. Valgbestyrelsen

 ______________________

 

 Genåbning af Hellevad kirke

 

søndag d. 25. september 2016 kl. 10.30

 

Nu åbnes kirken igen efter mere end et år, og vi glæder os meget til at byde jer alle med til den første gudstjeneste efter åbningen. Det gælder alle beboere i Hellevad sogn, alle andre interesserede, alle de håndværkere, som har arbejdet med restaureringen, samt arkitekten og ingeniøren.

Ved gudstjenesten synger kirkernes fyraftenskor under ledelse af vores organist, Birte Reimers og der er sammensat et band, bestående af Per Neander, Tina Lorentzen og Mogens Jessen, som spiller et par numre.

Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært ved en bid mad og en kop kaffe. Her vil bandet spille lidt igen og der vil være lidt fællessang.

Der vil blive tilbudt rundvisning i kirkens tårn og på kirkens loft.

Arr. menighedsrådet ved Hellevad kirke 

 _____________

 

 Hellevad Aftenhøjskole Torsdag d. 29. september kl. 19.30 i Hellevad skoles alrum.

Globetrotter Jan Homilius vil fortælle om sit fantastiske rige rejseliv.

Jan bor i Hellevad, når han ikke lige er på rejse.

Kom og følg ham ud i verden!

____________

 

 

 

 

__________________

 

Bjælke med konfirmandernes navne.

 

 

 

Her ses navne på de konfirmander, som blev konfirmeret i Egvad kirke 1. maj  2016. De hører egentlig til Hellevad sogn, men kirken var under restaurering i deres konfirmandtid.

 

Inskriptionen er skrevet på en saks på et af spærene på kirkens skibs loft.

Saksen er en af tømmerdelene i nogle af spærene.

 

Inskriptionen er malet med pensel med metalmaling, som kan holde mange, mange år.

Det skal gerne kunne læses på dagen for konfirmandernes guldkonfirmation og på deres oldebørns konfirmationsdag.

 

___________________

 

 

 

 Telegram med tegning af Egvad Kirke...

 

 

 - kan købes ved henvendelse til
Gunnar Petersen, Nr. Hostrupvej 25, Nr. Hostrup, tlf. 74669291, gunnar64@live.dk
Pris 30,-kr.pr.stk.        10 stk. for 250,-kr
Beløbet går ubeskåret til støtte til Nr. Hostruphus
 
Egvad menighedsråd

 

                Sjæleringning for de faldne i

          Første Verdenskrig, i Egvad kirke.

 

Frem til 100-året for fredsslutningen d. 11. november 1918 vil vi mindes og markere de faldne fra vores sogn.

På dødsdagen for den enkelte faldne vil vi ringe sjæleringning kl. 11.30 til kl. 12 med kirkens klokker.

Endvidere vil vi fra kirkens side lægge en buket på et familiegravsted,

hvis der er et sådant, eller ved mindestenen udenfor kirkegården i Egvad.

Slægtninge til de faldne vil modtage et brev fra menighedsrådet med angivelse af navn og dødsdagen.

Liste over de faldne vil kunne findes her.

                          ___________________

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

HELLEVAD KIRKE:

 

Hellevad kirke er midlertidig lukket på grund af renovering indtil hen på sommeren i 2016.

 

 

EGVAD  KIRKE 

4. sept. kl. 9.00 (15.s.e.trin.) Robert S. Andersen 

 

11. sept. kl. 10.30 (16.s.e.trin.) Inge With  

 

18. sept.kl.10.30 Inge With - Fælles familie-høstgudstjeneste

                     

Børnekoret synger hver onsdag kl. 16.00-16.45. Alle børn og unge mennesker er velkomne fra 3. klasse og opefter.  

 

Fyraftenskoret synger hver onsdag fra kl. 17.00 - 18.00, og alle kan være med.  (se nærmere under arrangementer)

 

 

FYRAFTENSKORET

 

synger hver onsdag fra kl. 17.00 - 18.00

 

!    

Børnekoret