Østrup Skeby Gerskov Kirke Hellevad-Egvad Sogne

 
 

 

   
     
 

Hellevad-Egvad Sogne

 

 

                      Afskedsgudstjeneste

                                   

                                                     med vores sognepræst gennem 9 år

                     

                                 Inge With Johannesen

 

 

                             Søndag d. 12. marts kl. 10.30 i Hellevad kirke

                     

                      Søndag d. 12. marts kl. 17.00 i Egvad kirke

     

          Efter gudstjenesterne er menighedsrådene vært ved en afskedsfest.

        

                        I Hellevad er der frokost på Hotel Kløver Es

 

          Alle, der har tid og lyst til at tage afsked med Inge With og hendes

                         

                              mand Henníng, er meget velkomne.

             

             Tilmelding til frokost skal ske til formand Birger Wollesen på tlf. 74669144 / 20459144

 

                                   I Egvad er der afskedsfest i forsamlingshuset,

 

        hvor sognet er vært ved aftensmaden. Her vil vi have en hygle/glant avten

 

           med Inge og Henning, som også har været en stor del af vores sogn  

 

                                           Kom alle mand!

         

         Tilmelding til festen: ring eller sms på 23454780 eller mail på jesji@mail.dk

 

                                             ___________________________________

   

 

 

Reformationsjubilæet 2017 i Aabenraa

 

Provsti

 

Den 31.oktober 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Det blev det symbolske startskud til reformationen, som får verdenshistorisk betydning og som især får betydning for europæisk kirke og samfundsliv.

Aabenraa provsti fejrer reformationsjubilæet med en række arrangementer bl.a en foredragsrække på Aabenraa bibliotek.

Se oversigten over arrangementer her.

 

På Haderslev stifts hjemmeside kan man se en oversigt over arrangementer i stiftet. Tryk her

 

 

 

Babysalmesang boomer!

 

Ekstra hold i Hellevad

 

Vi afholder babysalmesang torsdage og fredage

 

kl. 10.30.  

 

Igennem musik formidler vi stimulans til barnets sanser og kendskab

til kirkerummet.

Vi synger og danser sammen med børnene, som får 

 en masse musik og erfaring med i rygsækken til senere i livet.  

 

Medbring dyne til barnet.

 

Tilmelding til Birte på mail reimers777@gmail.com eller tlf. 60948998

 

Følg hjemmesiden vedr. kommende hold efter sommeren.

 

_____________________

 

 

  Børnekor

                     starter igen den 25. januar kl. 15.00-15.45

 i Hellevad kirke.

                  Kom og vær med til at synge og have det sjovt.  

                  Vi synger salmer og sange og lærer en masse om musik.

  _____________

 

 Fyraftenskoret

  synger igen

 

               Opstart den 25. januar kl. 17.00-18.00 i Hellevad kirke.  

                          Vi tager hul på foråret og får varmet stemmerne op igen,

                   så vi kan afslutte med en dejlig forårskoncert.

                              ________________________

 

       Stille aftensang

  Tirsdag d. 7. marts i Hellevad kirke  

 

          Bare kom og nyd en rolig og meditativ aftenstund kl. 19-20 i kirken.

Vi hører musik, beder, synger, hører en bibeltekst,

er stille i 8-10 minutter.

Dejlig stemningsfuld time, som renser tankerne og giver ro i sjæl og sind.

                     Arr. sognepræst Inge With   

                                                    _____________________

                                                                                      

 3 drenge fra Gospel teens sang to sange om de tre vise mænd. ( Foto: Janne Sølvsten)

 

                        Se flere billeder her.                                  

__________________________

                      

                                                                        

             BABYSALMESANG

 

 

 

 

 

Har du lyst til at kunne synge for dit barn?
Så synger vi i Hellevad Kirke
Torsdag den 5. januar, kl. 10.30.
Vi synger og danser sammen med børnene.
Få en masse musik og erfaring med i rygsækken til
senere i livet. Vi synger i alt 7 gange.
 
Tilmelding til organisten, Birte Reimers på
eller tlf. 60948999
 
_________________________________
 
Minikonfirmander 2016
 
Øverst fra venstre: Sune, Filip, Oskar, Mikkel, Martin, Rasmus N.
Nederst fra venstre: Rasmus S., Jasmin, Freya, Caroline, Maja, Sine, Karla
 
 

  

Billeder fra genåbningen af Hellevad Kirke

 

 

Klik på billedet for at se mere.

 

 

 


                                                                                                   

De kommende konfirmander

 

 

De kommende konfirmander er fra venstre: Caroline, Iben, Freia, Kirsten, Bettina, Maria.   Forrest  står Kimmi.

 

__________________

 

Bjælke med konfirmandernes navne.

 

 

 

Her ses navne på de konfirmander, som blev konfirmeret i Egvad kirke 1. maj  2016. De hører egentlig til Hellevad sogn, men kirken var under restaurering i deres konfirmandtid.

 

Inskriptionen er skrevet på en saks på et af spærene på kirkens skibs loft.

Saksen er en af tømmerdelene i nogle af spærene.

 

Inskriptionen er malet med pensel med metalmaling, som kan holde mange, mange år.

Det skal gerne kunne læses på dagen for konfirmandernes guldkonfirmation og på deres oldebørns konfirmationsdag.

 

___________________

   

 Telegram med tegning af Egvad Kirke...

 

 

 - kan købes ved henvendelse til
Gunnar Petersen, Nr. Hostrupvej 25, Nr. Hostrup, tlf. 74669291, gunnar64@live.dk
Pris 30,-kr.pr.stk.        10 stk. for 250,-kr
Beløbet går ubeskåret til støtte til Nr. Hostruphus
 
Egvad menighedsråd

 

                Sjæleringning for de faldne i

          Første Verdenskrig, i Egvad kirke.

 

Frem til 100-året for fredsslutningen d. 11. november 1918 vil vi mindes og markere de faldne fra vores sogn.

På dødsdagen for den enkelte faldne vil vi ringe sjæleringning kl. 11.30 til kl. 12 med kirkens klokker.

Endvidere vil vi fra kirkens side lægge en buket på et familiegravsted,

hvis der er et sådant, eller ved mindestenen udenfor kirkegården i Egvad.

Slægtninge til de faldne vil modtage et brev fra menighedsrådet med angivelse af navn og dødsdagen.

Liste over de faldne vil kunne findes her.

                          ___________________

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

HELLEVAD KIRKE:

26. feb. - ingen  

 

5. marts ikl. 10.30 Inge With (1.s.i fasten)

 

EGVAD  KIRKE 

26. feb. kl. 10.30 (Fastelavn) Robert S. Andersen  

 

5. marts kl. 9.00 Inge With (1.s.i fasten)

          ____________

                     

Børnekoret synger hver onsdag kl. 16.00-16.45. Alle børn og unge mennesker er velkomne fra 3. klasse og opefter.  

 

Fyraftenskoret synger hver onsdag fra kl. 17.00 - 18.00, og alle kan være med.  (se nærmere under arrangementer)

 

 

FYRAFTENSKORET

 

synger hver onsdag fra kl. 17.00 - 18.00

 

!    

Børnekoret