Østrup Skeby Gerskov Kirke Hellevad-Egvad Sogne

 
 

 

   
     
 

Hellevad-Egvad Sogne

Sognepræst søges!

 

Læs mere her.

                                               ___________________________                

 Konstitueret sognepræst

 

Sognepræst Elizabeth Fonsmark har fået nyt embede, og menighedsrådene er i gang med at ansætte ny præst. Men for at sognene ikke skal stå uden præst i disse måneder, er jeg blevet spurgt, om jeg vil påtage mig embedet. Og det har jeg med glæde takket ja til.

 

Mit navn er Judith Legarth, jeg er 43 år, og jeg har været præst siden 2009. Efter en del år i Nordjylland er jeg for nylig flyttet til Haderslev, hvor min mand er blevet præst ved Domkirken. Vi har to dejlige drenge – Josva på 11 og Jonathan på otte.

 

Jeg glæder mig til tiden i Hellevad og Egvad, glæder mig til at være en del af kirkerne og sognene i disse måneder.

 

I er velkomne til at skrive eller ringe til mig på mail: jnl@km.dk eller på telefon: 2374 0880.

 

Venlig hilsen

Judith Legarth

    ___________________

 

  Friluftsgudstjeneste i Nr. Hostrup 

Torsdag den 1. august kl. 19.00

Sogne- og byfesten skydes i gang med en friluftsgudstjeneste torsdag den 1. august kl. 19.00 i Anne Margrethe og Kristian Johnsens have i Nr. Hostrup, Bygade 9. 

Sognepræst i Hjordkær, Robert Strandgaard Andersen leder gudstjenesten. 

Tag selv en stol med.

Der er kaffe og kage bagefter!. 

-------------------

            

  

 

  

 

 

 

 

 

   Se flere billeder her.                                  

__________________________   

                                                                                       

3 drenge fra Gospel teens sang to sange om de tre vise mænd. ( Foto: Janne Sølvsten 

 

 

 

  Se flere billeder her.                                  

__________________________

 

 

                     

Reformationsjubilæet 2017 i Aabenraa

 

Provsti

 

Den 31.oktober 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Det blev det symbolske startskud til reformationen, som får verdenshistorisk betydning og som især får betydning for europæisk kirke og samfundsliv.

Aabenraa provsti fejrer reformationsjubilæet med en række arrangementer bl.a en foredragsrække på Aabenraa bibliotek.

Se oversigten over arrangementer her.

 

På Haderslev stifts hjemmeside kan man se en oversigt over arrangementer i stiftet. Tryk her

__________________

 

  

Billeder fra genåbningen af Hellevad Kirke

 

 

Klik på billedet for at se mere.

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

Bjælke med konfirmandernes navne.

 

 

 

Her ses navne på de konfirmander, som blev konfirmeret i Egvad kirke 1. maj  2016. De hører egentlig til Hellevad sogn, men kirken var under restaurering i deres konfirmandtid.

 

Inskriptionen er skrevet på en saks på et af spærene på kirkens skibs loft.

Saksen er en af tømmerdelene i nogle af spærene.

 

Inskriptionen er malet med pensel med metalmaling, som kan holde mange, mange år.

Det skal gerne kunne læses på dagen for konfirmandernes guldkonfirmation og på deres oldebørns konfirmationsdag.

 

___________________

   

 Telegram med tegning af Egvad Kirke...

 

 

 - kan købes ved henvendelse til
Gunnar Petersen, Nr. Hostrupvej 25, Nr. Hostrup, tlf. 74669291, gunnar64@live.dk
Pris 30,-kr.pr.stk.        10 stk. for 250,-kr
Beløbet går ubeskåret til støtte til Nr. Hostruphus
 
Egvad menighedsråd

 

                Sjæleringning for de faldne i

          Første Verdenskrig, i Egvad kirke.

 

Frem til 100-året for fredsslutningen d. 11. november 1918 vil vi mindes og markere de faldne fra vores sogn.

På dødsdagen for den enkelte faldne vil vi ringe sjæleringning kl. 11.30 til kl. 12 med kirkens klokker.

Endvidere vil vi fra kirkens side lægge en buket på et familiegravsted,

hvis der er et sådant, eller ved mindestenen udenfor kirkegården i Egvad.

Slægtninge til de faldne vil modtage et brev fra menighedsrådet med angivelse af navn og dødsdagen.

Liste over de faldne vil kunne findes her.

                          ___________________

 

                                         

 

 

 

 

 

    

     

 

HELLEVAD KIRKE: 

  14. juli - henviser til Rise 

 

  21. juli  kl. 9.00

   Robert Strandgaard 

           ______________

 

   EGVAD  KIRKE   

 14. juli - henviser til Rise

 

 21. juli - ingen gudstjeneste  

               ____________

         

  

     FYRAFTENSKORET

 

 

 

  Børnekoret