Østrup Skeby Gerskov Kirke Hellevad-Egvad Sogne

 
 

 

   
     
 

Hellevad-Egvad Sogne

                                                                                     

                 

Børnekoret starter op igen den 24. jan. 2018.

 

Vi synger i kirken kl. 16.00 - 16.45.

Alle børn fra og med 3. klasse og opefter er meget velkomne.

Vi ses!

Birte Reimers

_______________

 

Voksenkor starter op igen d. 24. jan. 2018

Vi skal have gang i foråret og ny korsæson.

Alle sangglade mennesker er meget velkommen til at få rørt sangstemmerne i hyggeligt samvær.

Vi synger i kirken kl. 17.00-1800.

Der sluttes af med en forårskoncert i foråret.

Vi ses!    - Birte Reimers.

________________

  

BABYSALMESANG - NYT HOLD

  

Hellevad kirke den 22. februar 2018 kl. 10.00 - 11.30.

Nu har du mulighed for at være med til babysalmesang, sammen med dit barn.

Vi synger salmer, danser og får sanserne sat i gang.

Alle baby'er fra 0 - 7 mdr. er meget velkomne.

Medbring dyne eller tæppe til barnet.

Det er gratis at deltage.

Dog er tilmelding nødvendig til kirkens organist

Birte Reimers på tlf. 6094 8999 eller mail  reimers777@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

   Se flere billeder her.                                  

__________________________   

                                                                                       

3 drenge fra Gospel teens sang to sange om de tre vise mænd. ( Foto: Janne Sølvsten 

 

 

  Se flere billeder her.                                  

__________________________

 

 

                     

Reformationsjubilæet 2017 i Aabenraa

 

Provsti

 

Den 31.oktober 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Det blev det symbolske startskud til reformationen, som får verdenshistorisk betydning og som især får betydning for europæisk kirke og samfundsliv.

Aabenraa provsti fejrer reformationsjubilæet med en række arrangementer bl.a en foredragsrække på Aabenraa bibliotek.

Se oversigten over arrangementer her.

 

På Haderslev stifts hjemmeside kan man se en oversigt over arrangementer i stiftet. Tryk her

__________________

 
 
Minikonfirmander 2016
 
Øverst fra venstre: Sune, Filip, Oskar, Mikkel, Martin, Rasmus N.
Nederst fra venstre: Rasmus S., Jasmin, Freya, Caroline, Maja, Sine, Karla
 
 

  

Billeder fra genåbningen af Hellevad Kirke

 

 

Klik på billedet for at se mere.

 

 

 


                                                                                                   

De kommende konfirmander

 

 

De kommende konfirmander er fra venstre: Caroline, Iben, Freia, Kirsten, Bettina, Maria.   Forrest  står Kimmi.

 

__________________

 

Bjælke med konfirmandernes navne.

 

 

 

Her ses navne på de konfirmander, som blev konfirmeret i Egvad kirke 1. maj  2016. De hører egentlig til Hellevad sogn, men kirken var under restaurering i deres konfirmandtid.

 

Inskriptionen er skrevet på en saks på et af spærene på kirkens skibs loft.

Saksen er en af tømmerdelene i nogle af spærene.

 

Inskriptionen er malet med pensel med metalmaling, som kan holde mange, mange år.

Det skal gerne kunne læses på dagen for konfirmandernes guldkonfirmation og på deres oldebørns konfirmationsdag.

 

___________________

   

 Telegram med tegning af Egvad Kirke...

 

 

 - kan købes ved henvendelse til
Gunnar Petersen, Nr. Hostrupvej 25, Nr. Hostrup, tlf. 74669291, gunnar64@live.dk
Pris 30,-kr.pr.stk.        10 stk. for 250,-kr
Beløbet går ubeskåret til støtte til Nr. Hostruphus
 
Egvad menighedsråd

 

                Sjæleringning for de faldne i

          Første Verdenskrig, i Egvad kirke.

 

Frem til 100-året for fredsslutningen d. 11. november 1918 vil vi mindes og markere de faldne fra vores sogn.

På dødsdagen for den enkelte faldne vil vi ringe sjæleringning kl. 11.30 til kl. 12 med kirkens klokker.

Endvidere vil vi fra kirkens side lægge en buket på et familiegravsted,

hvis der er et sådant, eller ved mindestenen udenfor kirkegården i Egvad.

Slægtninge til de faldne vil modtage et brev fra menighedsrådet med angivelse af navn og dødsdagen.

Liste over de faldne vil kunne findes her.

                          ___________________

 

                                         

 

 

 

 

 

    

   

 

HELLEVAD KIRKE:

18. febr. (1.s.i fasten) kl. 9.00

25. febr. kl., 10.30 (2.s.i fasten)  

4. marts kl. 9.00 (3.s.i fasten)  

 

   EGVAD  KIRKE 

18. febr. kl. 10.30 (1.s.i fasten)  

25.febr. - ingen gudstjeneste

4. marts kl. 10.30 (3.s.i fasten) Børnekoret medvirker

            _________              

         

 Børnekoret synger hver onsdag kl. 16.00-16.45. Alle børn og unge mennesker er velkomne fra 3. klasse og opefter.  

 

Fyraftenskoret synger hver onsdag fra kl. 17.00 - 18.00, og alle kan være med.  (se nærmere under arrangementer)

 

 

FYRAFTENSKORET

 

synger hver onsdag fra kl. 17.00 - 18.00

 

!    

Børnekoret