Østrup Skeby Gerskov Kirke Hellevad-Egvad Sogne

 
 

 

   
     
 

Hellevad-Egvad Sogne

                                                                                     

 

 

Syng dansk - Spil dansk

 

Vi mødes i Hellevad kirke torsdag d. 26. oktober

kl. 17.00

 

Vi skal være med til at synge og holde sangtraditionen ved lige. Så kom og vær med til at synge, alle sangglade mennesker. Børn og voksne, skolebørn med familien og konfirmander med forældre, børnekor og fyraftenskor.

 

Vi synger fra salmebogen og højskolesangbogen, så meget vi kan nå på en time.

Hav din yndlingssang/salme parat.

 

kl. 18- ca. 19. spiser vi sammen i konfirmandstuen.

Adgang og spisning er gratis.

 

arr. Hellevad menighedsråd

_______________

 

 

Babysalmesang NYT HOLD

 

Vi starter op torsdag den 31/8-2017 i Egvad kirke

 

kl. 10.00 - 11.30

 

Alle baby'er i alderen 0-8 mdr. og deres mødre og fædre er hjerteligt velkomne.

Vi får lært salmer, sange og fagter som stimulerer børnenes sanser og som de får gavn af senere hen i livet.

Medbring en lille dyne til dit barn.

Vi synger ialt 7 torsdage og det er gratis at være med.

Vi slutter med en kop te og hyggeligt samvær.

Tilmelding nødvendig til kirkens organist Birte Reimers

Mail: reimers777@gmail.com

eller tlf. 60 94 89 99

 

 

 

 

 

   Se flere billeder her.                                  

__________________________   

                                  

          Alle helgens dag  

               en mindegudstjeneste - søndag d. 5. november

Alle navne på dem som er døde i det forløbne år i begge sogne bliver læst op i begge kirker. Vi tænder et lys for hvert navn.

Efter gudstjenesterne går vi sammen på kirkegården og lægger en krans for dem, som er døde i 1. eller 2. verdenskrig.

Dette kan være en anledning til at mindes de døde i egen slægt eller fra dit eget nabolag og gør søndagen til en særlig dag på året, hvor man mødes i kirken og er fælles om at mindes.

Pårørende til de afdøde får tilsendt en invitation til at deltage.

___________________

                                              

3 drenge fra Gospel teens sang to sange om de tre vise mænd. ( Foto: Janne Sølvsten 

 

 

  Se flere billeder her.                                  

__________________________

 

 

                     

Reformationsjubilæet 2017 i Aabenraa

 

Provsti

 

Den 31.oktober 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Det blev det symbolske startskud til reformationen, som får verdenshistorisk betydning og som især får betydning for europæisk kirke og samfundsliv.

Aabenraa provsti fejrer reformationsjubilæet med en række arrangementer bl.a en foredragsrække på Aabenraa bibliotek.

Se oversigten over arrangementer her.

 

På Haderslev stifts hjemmeside kan man se en oversigt over arrangementer i stiftet. Tryk her

__________________

 
 
Minikonfirmander 2016
 
Øverst fra venstre: Sune, Filip, Oskar, Mikkel, Martin, Rasmus N.
Nederst fra venstre: Rasmus S., Jasmin, Freya, Caroline, Maja, Sine, Karla
 
 

  

Billeder fra genåbningen af Hellevad Kirke

 

 

Klik på billedet for at se mere.

 

 

 


                                                                                                   

De kommende konfirmander

 

 

De kommende konfirmander er fra venstre: Caroline, Iben, Freia, Kirsten, Bettina, Maria.   Forrest  står Kimmi.

 

__________________

 

Bjælke med konfirmandernes navne.

 

 

 

Her ses navne på de konfirmander, som blev konfirmeret i Egvad kirke 1. maj  2016. De hører egentlig til Hellevad sogn, men kirken var under restaurering i deres konfirmandtid.

 

Inskriptionen er skrevet på en saks på et af spærene på kirkens skibs loft.

Saksen er en af tømmerdelene i nogle af spærene.

 

Inskriptionen er malet med pensel med metalmaling, som kan holde mange, mange år.

Det skal gerne kunne læses på dagen for konfirmandernes guldkonfirmation og på deres oldebørns konfirmationsdag.

 

___________________

   

 Telegram med tegning af Egvad Kirke...

 

 

 - kan købes ved henvendelse til
Gunnar Petersen, Nr. Hostrupvej 25, Nr. Hostrup, tlf. 74669291, gunnar64@live.dk
Pris 30,-kr.pr.stk.        10 stk. for 250,-kr
Beløbet går ubeskåret til støtte til Nr. Hostruphus
 
Egvad menighedsråd

 

                Sjæleringning for de faldne i

          Første Verdenskrig, i Egvad kirke.

 

Frem til 100-året for fredsslutningen d. 11. november 1918 vil vi mindes og markere de faldne fra vores sogn.

På dødsdagen for den enkelte faldne vil vi ringe sjæleringning kl. 11.30 til kl. 12 med kirkens klokker.

Endvidere vil vi fra kirkens side lægge en buket på et familiegravsted,

hvis der er et sådant, eller ved mindestenen udenfor kirkegården i Egvad.

Slægtninge til de faldne vil modtage et brev fra menighedsrådet med angivelse af navn og dødsdagen.

Liste over de faldne vil kunne findes her.

                          ___________________

 

                                         

 

 

 

 

 

    

   

 

HELLEVAD KIRKE:

22. okt. - ingen gudstj.  

 

29. okt. kl. 9.00 (20.s.e.trin) Robert S. Andersen

 

 EGVAD  KIRKE 

22. okt. kl. 10.30 (19.s.e.trin) Elizabeth 

 

29. okt. - ingen gudstj.

           _________________

 

             Se her:

Der er fællesspisning den 16. november kl. 18.00 i Nr. Hostrup Forsamlingshus.

 

Tilmelding til Egvad Menighedsråd

 ________________ 

 

               

 

Børnekoret synger hver onsdag kl. 16.00-16.45. Alle børn og unge mennesker er velkomne fra 3. klasse og opefter.  

 

Fyraftenskoret synger hver onsdag fra kl. 17.00 - 18.00, og alle kan være med.  (se nærmere under arrangementer)

 

 

FYRAFTENSKORET

 

synger hver onsdag fra kl. 17.00 - 18.00

 

!    

Børnekoret