Østrup Skeby Gerskov Kirke Hellevad-Egvad Sogne

 
 

 

   
     
 

Hellevad-Egvad Sogne

                                                    

  Sognepræst-embedet er ledigt i øjeblikket. Al henvendelse skal derfor ske til

 

  sognepræsten i Hjordkær: Robert Strandgaard Andersen.

 

                     tlf. 74666623  mail: rsa@km.dk

                                     ____________________________

                                                                                                             

                                                                                                                        

   Den 2. juli er der indsættelsesgudstjeneste af

 

              vores nye sognepræst,

 

         Elizabeth Dalsgaard Fonsmark

 

              I Egvad kirke kl. 9.00

      

              I Hellevad kirke kl. 14.00

 

      Efter gudstjenesten i Hellevad - er der fælles kaffebord, på Hotel 

  

               Kløver Es, for både Hellevad og Egvad sogne.  

 

 

                                    ________________________________________________________________________

  

 

 

Reformationsjubilæet 2017 i Aabenraa

 

Provsti

 

Den 31.oktober 2017 er det 500 år siden, at Martin Luther slog sine 95 teser op på kirkedøren i Wittenberg. Det blev det symbolske startskud til reformationen, som får verdenshistorisk betydning og som især får betydning for europæisk kirke og samfundsliv.

Aabenraa provsti fejrer reformationsjubilæet med en række arrangementer bl.a en foredragsrække på Aabenraa bibliotek.

Se oversigten over arrangementer her.

 

På Haderslev stifts hjemmeside kan man se en oversigt over arrangementer i stiftet. Tryk her

__________________

 

 

 

Babysalmesang boomer!

 

Ekstra hold i Hellevad

 

Tilmelding til Birte på mail reimers777@gmail.com eller tlf. 60948998 

 

Følg hjemmesiden vedr. kommende hold efter sommeren.

 ___________________

                                                                                        

 3 drenge fra Gospel teens sang to sange om de tre vise mænd. ( Foto: Janne Sølvsten)

 

                        Se flere billeder her.                                  

__________________________

                      

                                                                        

             BABYSALMESANG

 

 

 

 

 

Har du lyst til at kunne synge for dit barn?
Så synger vi i Hellevad Kirke
Torsdag den 5. januar, kl. 10.30.
Vi synger og danser sammen med børnene.
Få en masse musik og erfaring med i rygsækken til
senere i livet. Vi synger i alt 7 gange.
 
Tilmelding til organisten, Birte Reimers på
eller tlf. 60948999
 
_________________________________
 
Minikonfirmander 2016
 
Øverst fra venstre: Sune, Filip, Oskar, Mikkel, Martin, Rasmus N.
Nederst fra venstre: Rasmus S., Jasmin, Freya, Caroline, Maja, Sine, Karla
 
 

  

Billeder fra genåbningen af Hellevad Kirke

 

 

Klik på billedet for at se mere.

 

 

 


                                                                                                   

De kommende konfirmander

 

 

De kommende konfirmander er fra venstre: Caroline, Iben, Freia, Kirsten, Bettina, Maria.   Forrest  står Kimmi.

 

__________________

 

Bjælke med konfirmandernes navne.

 

 

 

Her ses navne på de konfirmander, som blev konfirmeret i Egvad kirke 1. maj  2016. De hører egentlig til Hellevad sogn, men kirken var under restaurering i deres konfirmandtid.

 

Inskriptionen er skrevet på en saks på et af spærene på kirkens skibs loft.

Saksen er en af tømmerdelene i nogle af spærene.

 

Inskriptionen er malet med pensel med metalmaling, som kan holde mange, mange år.

Det skal gerne kunne læses på dagen for konfirmandernes guldkonfirmation og på deres oldebørns konfirmationsdag.

 

___________________

   

 Telegram med tegning af Egvad Kirke...

 

 

 - kan købes ved henvendelse til
Gunnar Petersen, Nr. Hostrupvej 25, Nr. Hostrup, tlf. 74669291, gunnar64@live.dk
Pris 30,-kr.pr.stk.        10 stk. for 250,-kr
Beløbet går ubeskåret til støtte til Nr. Hostruphus
 
Egvad menighedsråd

 

                Sjæleringning for de faldne i

          Første Verdenskrig, i Egvad kirke.

 

Frem til 100-året for fredsslutningen d. 11. november 1918 vil vi mindes og markere de faldne fra vores sogn.

På dødsdagen for den enkelte faldne vil vi ringe sjæleringning kl. 11.30 til kl. 12 med kirkens klokker.

Endvidere vil vi fra kirkens side lægge en buket på et familiegravsted,

hvis der er et sådant, eller ved mindestenen udenfor kirkegården i Egvad.

Slægtninge til de faldne vil modtage et brev fra menighedsrådet med angivelse af navn og dødsdagen.

Liste over de faldne vil kunne findes her.

                          ___________________

 

                                         

 

 

 

 

 

    

 

 

HELLEVAD KIRKE:

2. juli  kl. 14.00 (3.s.e.trin)indsættelsesgudstjeneste af vores nye præst, Elizabeth Dalsgaard Fonsmark.

 

9. juli kl. 10.30 - (4.s.e.trin.) Elizabeth Dalsgaard Fonsmark.

 

EGVAD  KIRKE 

 2. juli kl. 9.00 - indsættelsesgudstjeneste  af vores nye præst, Elizabeth Dalsgaard Fonsmark.

 

9. juli - ingen gudstj.

                     

Børnekoret synger hver onsdag kl. 16.00-16.45. Alle børn og unge mennesker er velkomne fra 3. klasse og opefter.  

 

Fyraftenskoret synger hver onsdag fra kl. 17.00 - 18.00, og alle kan være med.  (se nærmere under arrangementer)

 

 

FYRAFTENSKORET

 

synger hver onsdag fra kl. 17.00 - 18.00

 

!    

Børnekoret